Obsługa księgowa dla firm

Jesteśmy zespołem doświadczonych księgowych z Poznania,
którzy wspierają przedsiębiorców w zarządzaniu finansami firmy.

Kontakt

Biuro rachunkowe Adler specjalizuje się w świadczeniu kompleksowych usług księgowych dla spółek, zarówno osobowych, jak i kapitałowych. Dzięki szerokiej wiedzy i doświadczeniu naszego zespołu specjalistów, każdy klient może liczyć na profesjonalną obsługę, która obejmuje nie tylko codzienne księgowanie dokumentów, ale także skomplikowane aspekty prawne związane z funkcjonowaniem spółek.

Oferujemy między innymi przygotowanie i składanie deklaracji podatkowych, prowadzenie księgi udziałów, księgi uchwał, a także pomoc w składaniu sprawozdań finansowych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Dodatkowo, wspieramy klientów w przygotowywaniu umów z Zarządem oraz ocenie umów, co jest nieocenioną wartością dodaną w codziennym zarządzaniu spółką.

Księgowość dla JDG

Księgowość dla jednoosobowej działalności gospodaczej

Uproszczona księgowość spółki

Księgowość uproszczona, stosowana w spółkach partnerskich, spółkach cywilnych, jawnych oraz przez osoby fizyczne, choć wydaje się mniej skomplikowana, nie zapewnia tak dokładnej analizy finansowej jak pełna księgowość. Pełna wersja księgowości pozwala na szczegółowe badanie i kontrolę finansową przedsiębiorstwa, co jest kluczowe dla głębszego zrozumienia i planowania dalszego rozwoju firmy.

Pełna księgowość spółki

Pełna księgowość, czyli prowadzenie pełnych ksiąg rachunkowych, dotyczy przede wszystkim spółek kapitałowych oraz spółek osobowych, w tym spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek komandytowych.

Obsługa księgowa firm JDG w Poznaniu

Księgowość dla jednoosobowych działalności gospodarczych wymaga nie tylko głębokiej wiedzy specjalistycznej, ale również umiejętności dostosowania systemu księgowego do specyfiki działalności klienta oraz branży, w której funkcjonuje. Osoby prowadzące samozatrudnienie często korzystają z tzw. księgowości uproszczonej, która dostępna jest w kilku odmianach:

Ryczałt ewidencjonowany jest jedną z form, która zakłada rejestrację wyłącznie przychodów firmy bez możliwości odliczenia kosztów ich uzyskania. Istotne jest świadomość obowiązującego limitu przychodów z poprzedniego roku, który obecnie wynosi 2 000 000 euro. Ta metoda jest prosta w prowadzeniu, ale nie oferuje możliwości zmniejszenia podstawy opodatkowania o ponoszone koszty.

Księga Przychodów i Rozchodów (KPiR) stanowi alternatywną metodę, pozwalającą na odliczanie od podatku kosztów uzyskania przychodów. Wymaga ona systematycznego i dokładnego dokumentowania wszystkich transakcji zarówno przychodowych, jak i kosztowych. KPiR jest szczególnie korzystna dla przedsiębiorców, którzy ponoszą znaczne wydatki związane z prowadzoną działalnością, gdyż pozwala na bardziej efektywne zarządzanie obciążeniami podatkowymi.

Obydwie te formy księgowości różnią się poziomem skomplikowania oraz potencjalnymi korzyściami, które mogą przynieść przedsiębiorcy, dlatego wybór odpowiedniej zależy od wielu czynników, w tym od specyfiki prowadzonej działalności.

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu

Obsługa księgowa spółki - pytania i odpowiedzi

Potrzebujesz usług ksiegowych? Wspólnie znajdźmy optymalne rozwiązania dla Twojego biznesu. 

Na czym polega obsługa księgowa spóki z o.o.?

Księgowość spółki z ograniczoną odpowiedzialnością charakteryzuje się koniecznością stosowania pełnej księgowości od samego początku jej działalności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. W odróżnieniu od jednoosobowej działalności gospodarczej, która może korzystać z uproszczonej księgowości do obrotów osiągających równowartość 2 mln euro, spółka z o.o. musi dokładnie rejestrować każdą transakcję finansową. Takie podejście umożliwia precyzyjne śledzenie przepływów finansowych i wyklucza możliwość mieszania środków prywatnych z firmowymi. Każda transakcja, czy to bankowa czy gotówkowa, musi być odpowiednio udokumentowana i zaksięgowana, co stanowi podstawę dla rzetelnych raportów finansowych.

System pełnej księgowości w spółce z o.o. opiera się także na zasadzie podwójnego zapisu, co pozwala na szczegółową analizę i identyfikację głównych źródeł kosztów oraz najbardziej dochodowych aspektów działalności. Wynik finansowy spółki jest przedstawiany w rachunku zysków i strat, co daje kompleksowy obraz sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Bilans, jako zestawienie aktywów i pasywów, pokazuje aktualny stan majątku spółki oraz źródła jego finansowania, co jest kluczowe zarówno dla zarządu, jak i dla udziałowców czy inwestorów. Całość sprawozdania finansowego jest następnie zgłaszana do właściwego sądu rejestrowego oraz urzędu skarbowego, gdzie jest rejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Jaka jest różnica miedzy pełną a uproszczoną księgowością?

Pełna księgowość jest wymagana głównie dla większych przedsiębiorstw, takich jak spółki akcyjne czy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które zobowiązane są do szczegółowego rejestrowania wszystkich transakcji finansowych. System ten obejmuje nie tylko prowadzenie bilansu i rachunku zysków i strat, ale także zestawienie zmian w kapitale własnym oraz raporty o przepływach pieniężnych. Przedsiębiorstwa stosujące pełną księgowość muszą także przedkładać roczne sprawozdania finansowe poddawane audytowi przez biegłych rewidentów, co zapewnia dokładną kontrolę finansową i zwiększa przejrzystość działalności.

Z kolei uproszczona księgowość adresowana jest do mniejszych firm i jednoosobowych działalności gospodarczych, które nie przekraczają określonych limitów przychodów. W tym systemie wystarczające jest prowadzenie księgi przychodów i rozchodów, co znacznie upraszcza proces księgowy i zmniejsza koszty związane z zarządzaniem finansami firmy. Uproszczona forma księgowości nie wymaga audytów zewnętrznych i charakteryzuje się ograniczonymi obowiązkami sprawozdawczymi, co sprawia, że jest to opcja bardziej dostępna i mniej obciążająca dla małych przedsiębiorców, którzy mogą skoncentrować więcej zasobów na rozwijaniu swojej działalności.