Polityka prywatności

§1 Definicje

 1. Serwis – oznacza stronę internetową o adresie www.biuroadler.pl

 2. Operator Serwisu – oznacza właściciela Iwona Chosińska Biuro Rachunkowe „Adler”, NIP: 7791557701, Marcelińska 86, 60-324 Poznań.

 3. Użytkownik Serwisu – oznacza osobę fizyczną korzystającą z Serwisu www.biuroadler .pl

 4. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) – oznaczają dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Domyślne parametry plików cookies pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane najczęściej w celu monitorowania aktywności Użytkowników Serwisu oraz umożliwiają zapamiętanie przez Serwis poszczególnych informacji o sesji połączenia internetowego.

 5. Polityka prywatności – oznacza niniejszą Politykę prywatności.

§2 Informacje o administratorze

 1. Niniejsza Polityka prywatności reguluje zasady i sposób korzystania z Serwisu www.biuroadler.pl.

 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach Serwisu i ich zachowaniu poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych Użytkowników Serwisu plików cookies.

§3 Informacje o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.

 2. Akceptacja plików cookies jest konieczna do zapewnienia bezpieczeństwa, prawidłowego świadczenia usług w Serwisie oraz efektywnego korzystania z Serwisu przez Użytkowników Serwisu.

 3. Pliki cookies są uzyskiwane i przechowywane są w następujących celach:

 • personalizacji Serwisu,

 • tworzenia statystyk Serwisu oraz statystyk przepływu Użytkowników Serwisu pomiędzy różnymi stronami internetowymi, które służą ulepszaniu struktury i zawartości stron internetowych,

 • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu poprzez zapamiętanie jego danych i wyborów, dzięki którym Użytkownik Serwisu nie musi np. na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,

 • określania profilu Użytkownika Serwisu w celu wyświetlania mu dopasowanych do jego preferencji materiałów na stronach internetowych.

 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: sesyjne oraz stałe. Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika Serwisu.

 2. Przeglądarka internetowa co do zasady domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies. Ponadto przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie lub automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawierają zasoby informacyjne konkretnej przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik Serwisu.

 3. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na ograniczenie funkcjonalności

§4 Informacje o danych zbieranych przez Serwis

 1. Serwis w ramach plików cookies zbiera informacje o parametrach połączenia Użytkownika Serwisu (np. oznaczenie czasu odwiedzenia Serwisu, ilość wizyt Użytkownika Serwisu w Serwisie, adres IP Użytkownika Serwisu, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika Serwisu (tzw. referer) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik) oraz identyfikuje dane komputera i przeglądarki używanych do przeglądania Serwisu.

 2. Dane pozyskane z plików cookies nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi Użytkowników Serwisu.

 3. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

§5 Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik Serwisu korzystając z Serwisu akceptuje treść niniejszej Polityki prywatności.

 2. Polityka prywatności wchodzi w życie z dniem opublikowania w Serwisie.

 3. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki prywatności poprzez ogłoszenie zmian na stronie Serwisu.

 4. W sprawach nieuregulowanych w Polityce prywatności zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 5. Operator Serwisu na podstawie zgodnych z prawem żądań może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom w zakresie wynikającym z żądania.

 6. W przypadku, gdy Użytkownik Serwisu uzna, iż jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.biuradler.pl