Jaką formę opodatkowania wybrać?

Wybór odpowiedniej formy opodatkowania to jedna z kluczowych decyzji, którą musi podjąć każdy przedsiębiorca na początku swojej działalności gospodarczej. W 2024 roku przedsiębiorcy w Polsce mają do wyboru kilka opcji, które różnią się między sobą zasadami rozliczeń i mogą mieć istotny wpływ na wysokość płaconych podatków. Oto przegląd dostępnych form opodatkowania, które pomogą Ci dokonać optymalnego wyboru dla Twojej firmy. Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze lub prowadzeniu usług księgowych przez profesjonalne biuro rachunkowe, skorzystaj z naszej obsługi księgowej dla Twojej firmy.

Formy opodatkowania działalności gospodarczej

Zasady ogólne – skala podatkowa

To podstawowa forma opodatkowania, w której wysokość podatku dochodowego zależy od osiągniętego dochodu. Skala podatkowa ma dwa progi podatkowe: 12% i 32%. Ta forma jest odpowiednia dla przedsiębiorców, którzy oczekują większych dochodów, przekraczających drugi próg podatkowy, oraz tych, którzy mogą skorzystać z różnych ulg i odliczeń.

Podatek liniowy – 19% dochodu

Podatek liniowy to stała stawka podatkowa wynosząca 19% dochodu, niezależnie od jego wysokości. Jest to atrakcyjna opcja dla przedsiębiorców, którzy generują wysokie dochody i preferują prostotę w rozliczeniach podatkowych. Nie umożliwia ona jednak stosowania większości odliczeń podatkowych.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt to uproszczona forma opodatkowania, która pozwala na opodatkowanie tylko przychodu, bez konieczności odliczania kosztów jego uzyskania. Stawki ryczałtu mogą wynosić od 2% do 17% w zależności od rodzaju prowadzonej działalności. Jest to dobra opcja dla małych firm z niskimi kosztami operacyjnymi i dla tych, którzy cenią sobie minimalizację formalności księgowych.

Czym kierować się przy wyborze formy opodatkowania?

Przy wyborze formy opodatkowania, warto przemyśleć kilka kluczowych kwestii, które będą miały bezpośredni wpływ na zarządzanie finansami Twojej firmy. Oto czynniki, które powinieneś wziąć pod uwagę:

Możliwość odliczania kosztów uzyskania przychodów – Jeśli przewidujesz, że Twoja działalność gospodarcza będzie wiązała się z istotnymi wydatkami, na przykład na zakup towarów, usług, czy wyposażenia, warto rozważyć formę opodatkowania, która pozwala na odliczenie tych kosztów. Formy takie jak podatek liniowy czy opodatkowanie na zasadach ogólnych zwykle oferują tę możliwość, w przeciwieństwie do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, gdzie brak jest możliwości odliczenia kosztów, co może prowadzić do wyższych obciążeń podatkowych, mimo korzystniejszej stawki.

Wysokość składki zdrowotnej – Od 2022 roku, wysokość składki zdrowotnej zależy od wybranej formy opodatkowania oraz wysokości dochodu. Na zasadach ogólnych składka zdrowotna wynosi 9% od podstawy, natomiast w formie podatku liniowego obowiązuje stawka 4,9%. Ważne jest, by świadomie wybrać formę opodatkowania, która będzie optymalna zarówno pod kątem podatkowym, jak i kosztów związanych ze składką zdrowotną.

Możliwość rozliczenia straty podatkowej – Jeżeli Twoja działalność może generować początkowe straty lub planujesz duże inwestycje, które mogą przewyższyć przychody, rozważ formy opodatkowania, które pozwalają na odliczenie straty, takie jak opodatkowanie na zasadach ogólnych czy podatek liniowy. Pozwoli to na lepsze zarządzanie finansami firmy w trudnych okresach.

Rozliczanie się z małżonkiem – Jeśli zależy Ci na wspólnym rozliczeniu z małżonkiem, jedyną opcją jest opodatkowanie na zasadach ogólnych. Wybór podatku liniowego czy ryczałtu wyklucza możliwość skorzystania z tej opcji.

Korzystanie z ulg podatkowych – Niektóre formy opodatkowania ograniczają dostęp do ulg podatkowych. Jeśli planujesz skorzystać z różnych ulg, upewnij się, że wybrana forma opodatkowania na to pozwala. Opodatkowanie liniowe często ogranicza możliwości odliczeń i ulg.

Zakres obowiązków księgowych – Rozważ, jaką formę księgowości jesteś w stanie prowadzić. Różne formy opodatkowania wiążą się z różnym zakresem obowiązków księgowych, od prostego prowadzenia ewidencji przychodów w przypadku ryczałtu, po bardziej złożone obowiązki w ramach podatkowej księgi przychodów i rozchodów, czy pełnych ksiąg rachunkowych dla większych przedsiębiorstw.

Podsumowując, wybór formy opodatkowania powinien być dobrze przemyślany i dostosowany do indywidualnych potrzeb oraz specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej. Czasami warto także skonsultować się z doradcą podatkowym, aby maksymalnie zoptymalizować obciążenia podatkowe i wybrać najkorzystniejszą opcję.

Zmiana formy opodatkowania

Zmiana formy opodatkowania to istotny krok dla każdego przedsiębiorcy, który wymaga dokonania zmian w określonym czasie. Oto jak można przejść na różne formy opodatkowania oraz jak z nich zrezygnować.

Przejście na opodatkowanie według skali podatkowej

Skala podatkowa to domyślna metoda opodatkowania dla przedsiębiorców, którzy nie dokonali innego wyboru podczas rejestracji firmy lub nie zgłosili zmiany w wymaganym terminie. Jeśli chcesz zmienić formę opodatkowania na skalę podatkową podczas prowadzenia działalności, należy złożyć odpowiednie oświadczenie w urzędzie skarbowym do 20 dnia miesiąca po miesiącu, w którym uzyskałeś pierwszy przychód w roku, lub do końca roku, jeśli pierwszy przychód uzyskasz w grudniu.

Przejście na opodatkowanie stawką liniową

Jeżeli zdecydujesz się na opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej według stawki liniowej (19%), powinieneś złożyć oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania w urzędzie skarbowym lub za pośrednictwem CEIDG do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnąłeś pierwszy przychód, lub do końca roku, jeżeli pierwszy przychód pojawi się w grudniu.

Przejście na opodatkowanie ryczałtem

Aby przejść na opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, należy złożyć pisemne oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnięto pierwszy przychód z działalności gospodarczej, lub do końca roku, jeśli pierwszy przychód uzyskasz w grudniu.

Rezygnacja z opodatkowania ryczałtem

Jeśli chcesz zrezygnować z ryczałtu i wrócić do opodatkowania na zasadach ogólnych lub przejść na podatek liniowy, musisz złożyć pisemne oświadczenie o zmianie formy opodatkowania w podobnym terminie jak przy przejściu na ryczałt.

Rezygnacja z karty podatkowej

Aby zrezygnować z opodatkowania w formie karty podatkowej, trzeba złożyć oświadczenie o rezygnacji w urzędzie skarbowym do 20 stycznia roku, w którym chcesz zmienić formę opodatkowania. Możesz wówczas wybrać opodatkowanie na zasadach ogólnych, stawką liniową lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Zmiana formy opodatkowania może mieć znaczący wpływ na Twoje obowiązki podatkowe i finansowe przedsiębiorstwa, dlatego ważne jest, aby dokładnie zaplanować i przeprowadzić ten proces zgodnie z przepisami, mając na uwadze terminy i wymagane dokumenty.

Spis treści

Sprawdź inne publikacje